Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
curlypastor1316

Tumaczenie Na Angielski

http://curlypastor1316.soup.io Tumaczenie Na Angielski

Zajmujemy si projektowaniem stron internetowych, identyfikacj wizualn firm i brandingiem. Wadze francuskie zobowizay si przedstawi materiay pudeka ozdobne stosowane w tych kampaniach lub ich kopie. Kasetony reklamowe OWZ to tradycyjne reklamy ktre s przystosowane do czstej wymiany grafiki. Prasy drukarskie stosowane przy wklsodruku mog drukowa czasopisma, ogoszenia reklamowe i katalogi.

Artyku forty six rozporzdzenia (WE) nr 1260/1999 przewiduje dziaania informacyjne i pudeka reklamowe dotyczce dziaalnoci funduszy strukturalnych. Materiay reklamowe lub promocyjne zwracaj uwag na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach.

Jestemy elastyczni, potrafimy zrealizowa zlecenia mae ( nawet w jedn godzin - druk cyfrowy ). Kierujemy si obecnymi trendami pudeka ozdobne maksymalnie dopasowujc si do potrzeb klienta, jeli jest taka potrzeba pracujemy 24 godziny na dob 7 dni w tygodniu.

Ponadto gwatownie zmniejszya si liczba zamwie z sektorw gospodarki na drukowane materiay reklamowe w zwizku z ciciami budetowymi w zakresie usug drukarskich i wydawniczych. Takie gadety swoim wygldem i kolorystyk cile nawizuj do konkretnego tematu.

Wadze francuskie zobowizay si przedstawi materiay pudeka ozdobne stosowane w tych kampaniach lub ich kopie. Kasetony reklamowe OWZ to tradycyjne reklamy ktre s przystosowane do czstej wymiany grafiki. Prasy drukarskie stosowane przy wklsodruku mog drukowa czasopisma, ogoszenia reklamowe i katalogi.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl